Proiecte în lucru

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău

Sarcinile stipulate în proiect: reabilitarea îmbrăcămintei rutiere, curățarea părții carosabile, frezarea denivilărilor, amorsarea suprafețelor cu emulsie, plombarea gropilor.

 • Furnizor: Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor
 • Investitor: Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor
 • Implementarea proiectului

  50%

  Etapa în desfășurare

  GALERIE

  ultimele noutăți