Noutăți

Produse și servicii de calitate recunoscute la nivel internațional

Grație eforturilor conjugate depuse de întreg colectivul SC„Nouconst”SRL, în ultima perioadă de timp au fost implimentate proceduri de reglimentare a proceselor tehnologice pe principalele domenii de activitate, care stau la baza dezvoltării durabile a SC Nouconst SRL, cît și companiilor implicate direct în aceste procese. Ca urmare a acțiunilor întreprinse de către „QMSCERT”ltd., furnizor acreditat pentru certrificare, la 09.06.2020, a fost certificată Societatea Comercială „NOUCONST” SRL la standartele internaționale: a) ISO 9001:2015 (sistemul de magement al calitățății); b) ISO 14001:2015 (sistem de management de mediu); c) ISO 45001:2018 (sistem de management al sănătății & securității în muncă) pe domeniile de activitate: 1. Producerea și comercializarea mixturilor asfaltice; 2. Producerea și comercializare a betonului marfar; vibrocelindrat, reciclat și stabilizat. 3. Lucrări de construcție și reparație a drumurilor; 4. Lucrări de construcție și reparație a construcțiilor rezidențiale și nerizidențiale. Administrația „NOUCONST”SRL