Noutăți

Au fost dați în exploatare circa 19 km ai tronsonului ce face legătura dintre localitățile Micleşti, Işnovăţ, Hîrtopul Mare și Peresecina

A fost desfășurată activitatea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor efectuate pe sectorul Nr. 11.2 al Coridorului Nr. 11 (Drumul L314 Drum de ocolire a s. Izbiște, km 15+390 - km 19+810 și Drum L314 M2-Peresecina-Hîrtopul Mare - Ohrincea km 19-810 - km 24+300”. Reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii și Administrației de Stat a Drumurilor, în calitate de membri ai comisiei de recepție finală, au inspectat calitatea lucrărilor îndeplinite și au constatat că acestea au fost executate calitativ. Lucrările pe sectorul de drum menționat, cu o lungime de 8,9 km au fost efectuate de către SC ”Nouconst” SRL începând cu 5 iunie 2019, iar costul acestora a fost de 63 355 424,99 lei. Comisia a examinat întregul segment, apoi a fost semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.